ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแพลตฟอร์มรวบรวมทุนการศึกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแพลตฟอร์มรวบรวมทุนการศึกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง