ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานบริการจัดการงานเอกสาร ด้านงานตรวจรับพัสดุ 1 อัตราจำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานบริการจัดการงานเอกสาร ด้านงานตรวจรับพัสดุ 1 อัตราจำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง