ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง