ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สนง.การส่วน Service Desk และสนับสนุนโครงการ PDPA และ iso27001 ภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สนง.การส่วน Service Desk และสนับสนุนโครงการ PDPA และ iso27001 ภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง