ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนงานระบบสารสนเทศขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนงานระบบสารสนเทศขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง