ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุด DASHBOARD แสดงผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูล กลุ่มเด็กยากจน และเด็กยากจนพิเศษ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุด DASHBOARD แสดงผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูล กลุ่มเด็กยากจน และเด็กยากจนพิเศษ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก