ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารทางโทรทัศน์และเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่โครงการในการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารทางโทรทัศน์และเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่โครงการในการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง