ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำวิดีทัศน์การทำงานกว่า 40 ปีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำวิดีทัศน์การทำงานกว่า 40 ปีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง