ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดและโมเดลการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดและโมเดลการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง