ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสารภาคนโยบายทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น และการจัดทำคู่มือถาม-ตอบประเด็นความเสี่ยงองค์กร phase 1 โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสารภาคนโยบายทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น และการจัดทำคู่มือถาม-ตอบประเด็นความเสี่ยงองค์กร phase 1 โดยวิธีเฉาะเจาะจง