ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสาร รณรงค์ ช่วยเหลือเด็กเพื่อสร้างความเสมอภาคในภาวะวิกฤติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสาร รณรงค์ ช่วยเหลือเด็กเพื่อสร้างความเสมอภาคในภาวะวิกฤติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง