ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง