ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง