ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา (พฤษภาคม 2563-มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา (พฤษภาคม 2563-มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง