ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1 (จัดพิมพ์โปสเตอร์ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 3 แบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1 (จัดพิมพ์โปสเตอร์ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 3 แบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง