ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำชุดวีดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำชุดวีดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะง