ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายงานประจำปี 2562 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายงานประจำปี 2562 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง