ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสาธารณะเพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในประเด็นการลดความเหลื้อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสาธารณะเพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในประเด็นการลดความเหลื้อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง