ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับแนะนำโครงการ 11 ชุดของ กสศ. เพื่อสร้างความเข้าใจภารกิจและสนับสนุนภาพลักษณ์ สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างความเสมอภาคและระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับแนะนำโครงการ 11 ชุดของ กสศ. เพื่อสร้างความเข้าใจภารกิจและสนับสนุนภาพลักษณ์ สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างความเสมอภาคและระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง