ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหางานรณรงค์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเปราะบาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหางานรณรงค์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเปราะบาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง