ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษา ในระบบCCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษา ในระบบCCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง