ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง