ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำวีดีโอถ่ายทำกระบวนการ Creative and Critical thinking ชุดที่ 2 และ 3 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำวีดีโอถ่ายทำกระบวนการ Creative and Critical thinking ชุดที่ 2 และ 3 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง