ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ และสติ๊กเกอร์ตกแต่งสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง