ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดบันทึกเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดบันทึกเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง