ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมครั้งที่ 1 จำนวน 3 งาน สำหรับสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมครั้งที่ 1 จำนวน 3 งาน สำหรับสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง