ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังกั้นบานเลื่อนจัดเก็บ Movable System ณ สำนักงาน กสศ.อาคารเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังกั้นบานเลื่อนจัดเก็บ Movable System ณ สำนักงาน กสศ.อาคารเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง