ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบมอนิเตอร์ข่าวIQ Newsclip และ Newscenter ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบมอนิเตอร์ข่าวIQ Newsclip และ Newscenter ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง