ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมให้กับกสศ.ภายในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน3งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมให้กับกสศ.ภายในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน3งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง