ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือเพื่อประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะ 3 เดือน สำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือเพื่อประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะ 3 เดือน สำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง