ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกราฟฟิคจากเนื้อหางานวิชาการ วสศ.รายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน(เดือนละ 10 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกราฟฟิคจากเนื้อหางานวิชาการ วสศ.รายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน(เดือนละ 10 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)