ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจและติดตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาของ กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจและติดตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาของ กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง