ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ สอนเข้มเพื่อศิษย์ขาดแคลน จำนวน2,000เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง