ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมสำนักงานB1 ขนาดL เฟส6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง