ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบภาพห้องประชุม B1 ขนาดL เฟสที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง