ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ ห้องประชุมสำนักงาน B1 ขนาดL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง