ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องจับภาพการประชุม Tele Conference ห้องประชุมสำนักงาน B1 ขนาดL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง