ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำเพื่อผลิตวีดีทัศน์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำเพื่อผลิตวีดีทัศน์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง