ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานชุดที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง