ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูเครือข่ายในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูเครือข่ายในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง