ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างการออกแบบการแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเยาวชนและแรงงานนอกระบบ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างการออกแบบการแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเยาวชนและแรงงานนอกระบบ โดยวิธีคัดเลือก