ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาสารสนเทศผลงาน 3 ปี ชุดโครงการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันต้นแบบสำหรับการผลิต และพัฒนาครูที่มีศักยภาพในพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาสารสนเทศผลงาน 3 ปี ชุดโครงการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันต้นแบบสำหรับการผลิต และพัฒนาครูที่มีศักยภาพในพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง