ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานจัดการงานลงนามสัญญาและปฐมนิเทศนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพรุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานจัดการงานลงนามสัญญาและปฐมนิเทศนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพรุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง