ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิดีทัศน์ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ “จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิดีทัศน์ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ “จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง