ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับย่อ ในรูปแบบ E-BOOK และคลิปวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับย่อ ในรูปแบบ E-BOOK และคลิปวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง