ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการฟื้นฟูความรู้ถดถอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการฟื้นฟูความรู้ถดถอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง