ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทบทวนและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามยุทธศาสตร์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทบทวนและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามยุทธศาสตร์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง