ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารสาธารณะผ่านเครือข่ายผู้นำความคิดทางสังคมด้วยตัวอย่างมาตรการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารสาธารณะผ่านเครือข่ายผู้นำความคิดทางสังคมด้วยตัวอย่างมาตรการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง