ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดเวทีสื่อสารนโยบายกลไกระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดเวทีสื่อสารนโยบายกลไกระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง