ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเสื้อสำหรับโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเสื้อสำหรับโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง